ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΓΡΑΦΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 

ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Κέντρο ειδικών θεραπειών «Πράξις & Λόγος», Πειραιάς

 

Εισαγωγή: Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή των επιδόσεων των γραφοκινητικών δεξιοτήτων και η θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσγραφίας, δηλαδή της ακατάστατης και δυσανάγνωστης γραφής. Αφορά αγόρι χρονολογικής ηλικίας 8,2 ετών μαθητή της τρίτης τάξης. Η κλινική εικόνα χαρακτηριζόταν από χαμηλές επιδόσεις οπτικοκινητικού συντονισμού και σύλληψη μολυβιού με 5 δάκτυλα, με τον αντίχειρα σε αντίθεση με την έκταση των άλλων 4 δακτύλων. Παρουσίαζε δυσκολία στη διατήρηση της απόστασης μεταξύ των γραμμάτων μιας λέξης ή μιας πρότασης και στη διατήρηση ίδιου μεγέθους και κλίσης των γραμμάτων, προβλήματα στον προσανατολισμό στη σελίδα και μεγάλη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των εργασιών του. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η σημαντικά δυσανάγνωστη γραφή.

 

Μέθοδος: Το παιδί παρακολούθησε πρόγραμμα εργοθεραπείας διάρκειας 6 μηνών, 2 συνεδρίες την εβδομάδα. Οι αρχικές και τελικές επιδόσεις του εκτιμήθηκαν με τη δοκιμασία DTVP-2 . Το θεραπευτικό πρόγραμμα στόχευε στον έλεγχο της στάσης του σώματος και του μυϊκού τόνου, λεπτούς χειρισμούς, μυϊκή ενδυνάμωση των δακτύλων, προσπάθεια αλλαγής σύλληψης του μολυβιού, ανάπτυξη οπτικοκινητικού συντονισμού, διάρκεια φόρμας, οπτική ολοκλήρωση, διάκριση εικόνας – φόντου, έλεγχος γραμμής, κατανόηση μεγέθους, προσανατολισμό, κατευθυντικότητα, χωρική οργάνωση, συμμετρία, ευχέρεια, ρυθμός, ταχύτητα.

 

Αποτελέσματα: Το αγόρι βελτίωσε τις γραφοκινητικές του ικανότητες, φαίνεται να διατηρεί κανονικά διαστήματα μεταξύ γραμμάτων και λέξεων, ομοιόμορφο μέγεθος γραμμάτων, κατανοητή και ευανάγνωστη γραφή, επίσης βελτίωσε τον  απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των εργασιών του και άλλαξε τον τρόπο σύλληψης του μολυβιού.

 

Συμπέρασμα: Με συστηματική παρέμβαση αναπτύχθηκαν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων, της ώριμης και ευανάγνωστης γραφής.