Τι είναι ο αυτισμός;

 

Ο αυτισμός αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα διαταραχών οι οποίες χαρακτηρίζονται από

 

  1. διαταραγμένη ανάπτυξη  στην κοινωνική αλληλεπίδραση
  2. διαταραγμένη ανάπτυξη στην επικοινωνία και
  3. περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές (στερεοτυπίες).

Για να χαρακτηρισθεί ένα παιδί ως παιδί με αυτισμό πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζει συμπεριφορές και από τις τρεις ομάδες. Άλλα χαρακτηριστικά όπως προβληματικές διατροφικές συνήθειες, αισθητηριακές δυσλειτουργίες και κινητικές ελλείψεις, συναντώνται στον αυτισμό αλλά δεν είναι απαραίτητα για τη διάγνωσή του.