Πώς εκδηλώνεται;

 

Στο παιδί με αυτισμό εμφανίζεται η εξής τριάδα συμπτωμάτων:

 

  1. διαταραχή στο λόγο και τη μη λεκτική επικοινωνία
    (π.χ. το παιδί μπορεί να μη μιλάει καθόλου ή να μη μιλάει σωστά, να μη δείχνει αυτό που θέλει)
  2. διαταραχή στην κοινωνική αλληλεπίδραση
    (π.χ. το παιδί μπορεί να μην παίζει με συνομηλίκους του, να μη γυρίζει όταν του μιλάνε)
  3. περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες και στερεοτυπικές συμπεριφορές, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες
    (π.χ. εμμονές με συγκεκριμένα αντικείμενα).