Είναι όλα τα παιδιά με αυτισμό ίδια;

 

Στο φάσμα του αυτισμού περιλαμβάνονται παιδιά τα οποία πέρα από τα κοινά χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτουν μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικά  μεταξύ τους σε νοημοσύνη, λόγο-ομιλία, συμπεριφορά, κινητικές δεξιότητες, κ.ά. Έτσι κάποια παιδιά με αυτισμό μπορεί να είναι ιδιαίτερα έξυπνα ενώ κάποια άλλα να έχουν νοημοσύνη σημαντικά πιο χαμηλή από το μέσο όρο για την ηλικία τους.