Ποιες είναι οι πρώτες ενδείξεις σε ένα μικρό παιδί ότι μπορεί να έχει αυτισμό;

 

Τα πιο συχνά από τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να παρατηρήσει ένας γονιός τα πρώτα δύο χρόνια της ζωής του παιδιού είναι:

  1. το παιδί δεν κάνει  χειρονομίες για να επικοινωνήσει, όπως π.χ. να δείχνει με το χέρι, κατά τους πρώτους 12 μήνες.
  2. δεν παίζει συμβολικό παιχνίδι.
  3. δεν χρησιμοποιεί το βλέμμα του για να τραβήξει την προσοχή των άλλων και δεν κοιτάει όταν του μιλάνε.
  4. δεν συνδυάζει την προσοχή του σε δραστηριότητες και αντικείμενα την ίδια στιγμή με τους άλλους.
  5. δε βαβίζει (δεν παράγει ήχους όπως π.χ. «μπα-μπα»)  κατά τους πρώτους 12 μήνες.
  6. έχει μεγάλη καθυστέρηση στο λόγο και την ομιλία.

 

Να σημειώσουμε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά δεν παραπέμπουν αποκλειστικά  σε αυτιστική διαταραχή και χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης.