Μπορεί ένα παιδί με αυτισμό να μάθει να μιλάει;

 

Όπως αναφέραμε και πριν, τα παιδιά με αυτισμό έχουν μεταξύ τους διαφορετικές ικανότητες. Έτσι πολλά από αυτά μπορούν να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν με τη βοήθεια εξειδικευμένων θεραπευτών, ενώ για κάποια άλλα αυτό δεν είναι εφικτό.