Σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει ένα παιδί με αυτισμό;

 

Τα «υψηλά λειτουργικά» παιδιά με αυτισμό μπορούν να ενταχθούν με επιτυχία στα  γενικά δημοτικά σχολεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως το παιδί συνοδεύεται στην τάξη από κάποιον βοηθητικό παιδαγωγό (παράλληλη στήριξη) πού είτε παρέχεται από το ελληνικό δημόσιο, είτε προσλαμβάνεται από την οικογένεια του παιδιού, πληρώνεται δηλαδή ιδιωτικά. Εάν το παιδί δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει το γενικό δημοτικό σχολείο, εντάσσεται σε δημόσιο ειδικό σχολείο.