Λογοθεραπεία

Αξιολογούμε και αντιμετωπίζουμε ένα ευρύ φάσμα διαταραχών λόγου και ομιλίας που μπορεί να προκύπτουν από αναπτυξιακά, ψυχολογικά, οργανικά ή νευρολογικά προβλήματα ή αισθητηριακές δυσλειτουργίες (π.χ. προβλήματα ακοής). Δουλεύουμε θεραπευτικά με παιδιά και εφήβους που δε μιλούν καθαρά, τραυλίζουν, έχουν προβλήματα στην κατανόηση ή και στην παραγωγή λόγου, δυσκολεύονται στην επικοινωνία τους με τους άλλους, ή έχουν γνωστικές ελλείψεις όπως στη μνήμη, την προσοχή και στην επίλυση προβλημάτων.