Πρώϊμη Περέμβαση

Οι έρευνες δείχνουν ότι τα τρία πρώτα στη ζωή ενός παιδιού είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξή του.

 

Στο κέντρο μας εφαρμόζουμε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης τα οποία ελαττώνουν ή ακόμα και προλαβαίνουν την αναπτυξιακή καθυστέρηση σε μικρά παιδιά.

 

Τα βοηθάμε να κατακτήσουν τις τυπικές δεξιότητες (κινητικές, γνωστικές, επικοινωνιακές, κοινωνικές) που εξελίσσονται τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής.